Bedrijfshypotheek | Hypotheek bedrijfspand

Er zijn verschillende vormen van bedrijfshypotheken mogelijk. Elk met specifieke voor- en nadelen. De beste financieringsvorm voor een zakelijke hypotheek is er één die zo min mogelijk risico met zich meebrengt en tegelijkertijd een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt. Omdat daar verschillende aspecten bij komen kijken is het vaak moeilijk te bepalen welke financieringsvorm voor u en uw onderneming het beste is.Hiervoor is specialistische kennis nodig. Pentrax heeft deze kennis, het is immers ons vak. Bij een bedrijfshypotheek is een belangrijk voordeel dat u geen onnodige zekerheden afgeeft, zodat u ook in de toekomst vrij bent om uw keuzes te maken.

Kijk ook op www.hypotheekcentrumvoorondernemers.nl

Huidige hypotheekmogelijkheden voor bedrijfshypotheken

Momenteel zijn de mogelijkheden zeer beperkt. De banken moeten van De Nederlandse Bank hun onroerend goed portefeuille afbouwen en zijn minder snel geneigd om een bedrijfshypotheek te willen verstrekken. De verstrekkingsnormen zijn momenteel zeer beperkt. Er zijn nog wel mogelijkheden mits er voldoende overwaarde aanwezig is of er voldoende eigen middelen ingebracht kunnen worden. Pentrax kan momenteel weinig toegevoegde waarde leveren op het gebied van bedrijfshypotheken onder de € 500.000,=. Indien u een woonhuis in bezit heeft met voldoende overwaarde dan kan Pentrax wel een belangrijke rol voor u spelen. Op een creatieve manier kan Pentrax de benodigde financiering voor u regelen tegen zeer gunstige rente en voorwaarden. Op fiscaal gebied kan dit ook nog wel eens voordeliger uitpakken. Hierbij geldt geen ondergrens van € 500.000,=.
 

Gratis inventarisatie. Mogelijkheden bekeken binnen 2 werkdagen.

 

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.