Beleggingspand hypotheken

Het is mogelijk om (mede) op basis van de huurinkomsten uw beleggingspand te financieren. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in soorten onroerend goed zoals:
• Woonhuizen
• Kamerverhuur
• Winkelpanden
• Kantoren
• Horeca
• Recreatiewoningen
• Combinatiepanden (bijvoorbeeld woon/winkelpand)

Financieringsmogelijkheden hangen af van:
• Waarde te financieren pand (zowel verhuurd als onverhuurd)
• Bestemming/soort pand
• Huurovereenkomst
• Courantheid
• Ligging
• Financiële situatie aanvrager
• Zakelijke of privé investering

Sommige criteria, zoals deze hierboven staan aangegeven, hangen met elkaar samen. De waarde van commercieel vastgoed is onder andere afhankelijk van de hoogte van de huur en de voorwaarden in de huurovereenkomst (zoals looptijd huurovereenkomst). Bij zakelijk onroerend goed geldt in veel gevallen dat de waarde in verhuurde staat juist hoger ligt dan de waarde in onverhuurde staat. Bij woonhuizen komt het echter regelmatig voor dat de waarde in onverhuurde staat hoger ligt.
Vanwege de courantheid zijn verhuurde woonhuizen over het algemeen het beste te financieren. 

 Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.