Hypotheek voor ondernemers

Hypotheekcentrum voor Ondernemers is een onderdeel van Pentrax, gericht op woonhuishypotheken voor Ondernemers.

Kijk op de website van Hypotheekcentrum voor Ondernemers 

De voordelen:

Maximale hypotheek ondernemer

De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van het inkomen van de ondernemer. Dit inkomen wordt voor IB ondernemers (eenmanszaak, vennootschap onder firma, zzp-er) berekend door aan de hand van de jaarcijfers en IB aangiftes het gemiddelde resultaat over de afgelopen 3 jaar te berekenen. Bij aandeelhouders van rechtspersonen (Besloten Vennootschap) wordt het gemiddelde DGA salaris over de afgelopen 3 jaar berekend. Afhankelijk van de situatie kan daar ook het gemiddelde resultaat uit de onderneming bij worden opgeteld.

Hogere hypotheek ondernemer mogelijk?

Er zijn situaties denkbaar waarbij het gemiddelde jaarinkomen van een ondernemer niet toereikend is om de gevraagde hypotheek te verstrekken, maar dat een hogere hypotheek wel verantwoord is. Zo kan er in het verleden een incidenteel verlies zijn behaald, door de accountant een willekeurige afschrijving zijn opgevoerd of zijn nog andere redenen te noemen waardoor het verdedigbaar is om uit te gaan van een hoger inkomen. Een geldverstrekker mag van een hoger inkomen uitgaan, mits dit hogere inkomen voldoet aan de normen van onderbouwing, toetsbaarheid en duurzaamheid (vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten). De adviseurs van Pentrax kunnen indien nodig een bedrijfsanalyse maken, waaruit het hogere inkomen op de juiste wijze wordt vastgesteld en door de bank wordt overgenomen.

Wilt u de mogelijkheden laten  bekijken. Vul dan ons contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op.