Objectfinancieringen

Wat zijn objectfinancieringen?
Objectfinancieringen zijn (zakelijke) financieringen waarbij de investering of het onderpand in directe relatie staat tot de financiering. De investeringen (objecten) worden per object door financieringsmaatschappijen gefinancierd. Bij toekomstige investeringen heeft u de mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende aanbieders en kunt u wederom de beste keuze maken.

Het voordeel van objectfinancieringen zijn de ruimere financieringsmogelijkheden en de beperkte afhankelijkheid van een bank. Bij bancaire financieringen bestaat geen directe relatie tussen de financiering en de afgegeven zekerheid, bij objectfinanciering bestaat die relatie wel. De financiering wordt voor een bepaald doel aangegaan.

Financieringsvormen

Investering Financieringsvorm
Onroerend goed Bedrijfshypotheken
Bedrijfsmiddelen zoals auto's, machines, e.d. Financial en Operational Lease
Debiteuren Factoring
Voorraad Voorraadfinanciering
Import Import-/exportfinanciering
 

 

Waarom kiest u voor Pentrax ?

Als u rechtstreeks naar een bank gaat dan wordt u alleen op de hoogte gebracht van de mogelijkheden bij die specifieke bank. 
Pentrax analyseert voor u de mogelijkheden in de gehele markt en zal u advies geven over de mogelijkheden die het beste bij u passen. Pentrax zal het gehele financiele traject voor u verzorgen en u bent verzekerd van een goed en onafhankelijk advies. De financiering kan via ons snel en tegen de best mogelijke conditities worden verstrekt. Bovendien bespaart het u veel kostbare tijd.

Pentrax neemt bedrijfsfinancieringen vanaf € 500.000 in behandeling. Voor woonhuishypotheken geldt geen ondergrens.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.