Ondernemersverzekeringen

U loopt als ondernemer, naast de gebruikelijke risico’s die iedereen loopt, een aantal specifieke risico’s als ondernemer. Met name deze laatste categorie vergt een goede afweging. Hoe groot is de kans op schade en wat zijn uw mogelijkheden om dit zelf op te vangen middels opgebouwd kapitaal of alternatieve werkzaamheden? Hoe lang wilt u door werken en heeft u een opvolger? Het zijn een paar vragen welke wij samen met u en wellicht uw accountant, zullen beoordelen. Ook hier gaan wij naast u zitten, niet tegenover u. Wij kijken samen met u naar de mogelijke oplossingen.

Onderstaand een korte samenvatting van de risico elementen en oplossingsrichtingen ten aanzien van u zelf. Wij geven u in een persoonlijk gesprek graag een nadere toelichting, gebaseerd op uw specifieke bedrijfssituatie.