Bedrijfsfinancieringen

Bij bedrijfsfinancieringen vindt de financiering van de gehele financieringsbehoefte door één enkele bank plaats (bancaire financiering). Belangrijk voordeel van een bancaire bedrijfsfinanciering is dat er één aanspreekpunt is waarmee de gehele financiële situatie kan worden besproken. Dit bespaart tijd en kosten. Daarnaast geldt voor bedrijven met een goede rentabiliteit dat zij een goede onderhandelingspositie hebben bij het overeenkomen van de voorwaarden.

Financieringsvormen van de bedrijfsfinancieringen

Banken verstrekken bedrijfsfinancieren door middel van het krediet in rekening-courant en de bancaire lening. Het krediet in rekening-courant kunt u tot de overeengekomen limiet opnemen en naar believen aanvullen. De rente is altijd variabel en het krediet is in principe dagelijks opzegbaar. 

Bij een lening gaat het om een vast bedrag en een vaste looptijd. Heropnames van aflossingen zijn niet mogelijk en de rente kan voor langere tijd worden vastgesteld. In de overeenkomst is vastgelegd hoe u de lening moet aflossen. Lost u voortijdig af, dan kan een boete in rekening worden gebracht.

 

0ba830f07e19b86.gif

 

Zekerheid

Als zekerheid voor de bedrijfsfinanciering(en) vraagt de bank een aantal zekerheden. Zoals een hypotheekrecht op onroerend goed, verpanding van bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren, borgstellingen en achterstelling van andere geldleningen. Het hypotheek- en pandrecht geeft de bank het recht van parate executie: het recht om zonder tussenkomst van een rechter tot verkoop over te gaan, alsmede voorrang bij de verdeling van de opbrengst.

Het is mogelijk om bij de bank meerdere bedrijfskredieten en zakelijke leningen te sluiten. De zekerheden die al zijn afgegeven, gelden voor alle financieringen die bij de bank zijn aangegaan. Hierdoor komt het voor dat een hypotheekrecht, dat is afgegeven voor een woonhuisfinanciering, ook dekking geeft voor de zakelijke financieringen als de ondernemer in zich in privé heeft meeverbonden. Dit is ook het geval als de woonhuishypotheek al was afgesloten voordat er sprake was van een zakelijke lening of zelfs van het starten van een bedrijf.

 

Afhankelijkheid van uw bank

Door het afgeven van (alle) zekerheden wordt u in veel gevallen afhankelijk van de bank bij het verkrijgen van toekomstige financieringen. De bank hoeft de zekerheden pas vrij te geven als alle financieringen zijn afgelost. De bank kan niet worden gedwongen om een surplus aan afgegeven zekerheden vrij te geven. De afhankelijkheid van een bank kan een groot nadeel worden voor ondernemingen die wat mindere ja(a)r(en) hebben of voor ondernemingen die een bepaalde zekerheid elders willen financieringen.

 

Lees hier meer over objectfinancieringen

 

 Een gratis adviesgesprek?

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Wilt u dat wij u bellen?
Vereist
Vereist
Vereist
Captcha Code