Over Pentrax

Pentrax is een financiële dienstverlener, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Een belangrijk specialisme van Pentrax is de inkomensbeoordeling voor banken en voor de NHG. We beschikken ook over een speciale verzekeringstak voor ondernemers en ondernemingen. Daarnaast kunnen we u prima adviseren als het gaat om geldzaken. Bij groei, uitbreiding, fusies en overnames en samenwerkingen: wij hebben alle kennis in huis. Als één van de weinige dienstverleners in Nederland is Pentrax in staat om ondernemers breed en optimaal te adviseren.

Onze adviseurs

Pentrax is een financiële dienstverlener, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. In de loop der jaren hebben wij ons ontwikkeld als specialist in inkomensbeoordelingen voor ondernemers die een hypotheek willen aanvragen of een financiering rond willen krijgen.  We werken nauw samen met het Waarborgfonds Eigen Woning, die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt. Ook daarvoor maken we inkomensbeoordelingen voor ondernemers die de NHG vervolgens overneemt. 
 

Daarnaast kunnen we ondernemers prima adviseren over andere financiële en oirganisatorische zaken, zoals financieringen, fusies etc.

 

Hier vindt u alle informatie over Pentrax Verzekeringen
 

KIFID

Pentrax is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Deze commissie doet uitspraak bij geschillen.


Autoriteit Financiële Markten

Pentrax is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op bedrijven in de financiële dienstverlening.


Dienstenwijzer

Om u maximale helderheid te verschaffen heeft Pentrax een dienstenwijzer opgesteld. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat u van ons kunt verwachten.

Heeft u vragen? Bel dan: 024-7503463 of mail ons: info@pentrax.nl