Alles over de beoordelingsverklaring

Wanneer kunt u volstaan met een beoordelingsverklaring?

De geldverstrekker zal een beoordelingsverklaring vragen als u een hypotheek aanvraagt op basis van uw looninkomen en u daarnaast ook een zakelijk inkomen heeft. Hoewel u dat zakelijke inkomen niet hoeft mee te nemen voor de berekening van de maximale hypotheek, wil de geldverstrekker wel graag weten of er zich geen onnodige risico’s bevinden binnen uw zakelijke activiteiten. Dit zou namelijk ook in privé z’n invloed kunnen hebben, waardoor u uw aflossings- en renteverplichtingen wellicht niet meer kan nakomen.

 

Welke stukken moet u aanleveren voor de beoordelingsverklaring?

Om deze beoordelingsverklaring te kunnen maken dient u de volgende stukken aan te leveren:

  • Jaarrekening laatste boekjaar

  • Aangifte inkomstenbelasting laatste boekjaar

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

  • Ondertekend opdrachtformulier

Aanvragen beoordelingsverklaring

U kunt de beoordelingsverklaring aanvragen in hetzelfde document als voor de inkomensverklaring. U kruist dan in het document aan dat het om een beoordelingsverklaring gaat.

 

Beoordelingsverklaring aanvragen

Inloggen Pentrax Portaal

Inkomensverklaring aanvragen

Info en registratie intermediair

Inkomensverklaring huurwoning

Inkomens- en beoordelingsverklaring. Welke stukken moet ik aanleveren?

Pas als wij alle noodzakelijke stukken hebben ontvangen kunnen wij voor u aan de slag gaan. Daarom is het belangrijk dat u deze stukken tijdig verzamelt. U leest hier meer over onze werkwijze en welke stukken u moet aanleveren.