Tussentijdse W&V rekening

Hoe en waarom tussentijdse cijfers aanleveren?

Belangrijk voor de inkomensverklaring is de continuïteit. De tussentijdse cijfers moeten een beeld geven van de omzet, afschrijvingen, kosten en het resultaat. Daarnaast kunnen we in bepaalde gevallen het lopende jaar meetellen in uw aanvraag inkomensverklaring.

 

Als we het lopende jaar niet hoeven mee te tellen

Als we het lopende jaar niet hoeven mee te nemen in de berekeningen, is er geen vormvereiste. In dat geval is een kolommenbalans uit eigen boekhouding of boekhoudprogramma voldoende.

Let op: als u nog geen afschrijvingen heeft verwerkt in de winst- en verliesrekening, dan graag een opgave meeleveren van de hoogte van de tussentijdse afschrijvingen of totale afschrijving van het jaar

 

Als we het lopende jaar wel mee moeten tellen

Als we het lopende jaar wel mee moeten tellen, hebben we de tussentijdse jaarrekening met resultatenrekening en balans (geen kolommenbalans) van u nodig. In onze berekeningen nemen we alleen het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat mee. We rekenen niet met prognoses.

 

Het kan zijn dat u geen kolommenbalans of winst-en-verliesrekening hebt uit het lopende jaar uit een boekhoudprogramma. In dat geval kunt u het formulier Tussentijdse Winst en Verliesrekening downloaden, invullen en naar ons versturen.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000.