Veelgestelde vragen

Als wij alle noodzakelijke gegevens hebben, kunnen wij aan de slag met uw inkomensverklaring. Normaal gesproken kunnen wij u binnen 1 werkdag uitsluitsel geven. Maar dit is natuurlijk afhankelijk van de drukte. Heeft u haast? Bel ons dan even, dan bespreken we direct de actuele doorlooptijd. 

Een inkomensbeoordeling is de berekening waaruit een inkomensverklaring voortvloeit. Gewoonlijk verstrekt een werkgever de inkomensverklaring voor een werknemer die een hypotheek of lening wil aangaan. Maar bij ondernemers werkt dit anders. Uitgaande van de jaarcijfers kunnen wij uw inkomen beoordelen en vervolgens een inkomensverklaring opstellen. Dit inkomensrapport kunt u beschouwen als een soort werkgeversverklaring voor mensen in loondienst.
Een beoordelingsverklaring wordt door de geldverstrekker gevraagd als het zakelijk inkomen niet meegenomen hoeft te worden.

Ook als u gaat huren is vaak een inkomensverklaring vereist. Zo kan de woningbouwvereniging zien of u de huur wel kunt betalen zonder in de problemen te komen. U kunt deze verklaring bij de Belastingdienst aanvragen, maar deze kijkt alleen naar uw meest recente belastbare inkomen. Wij kijken naar tal van incidentele baten en lasten die van invloed zijn op uw ondernemers inkomen. De uitkomst is een meer realistisch en duurzaam beeld van uw daadwerkelijke inkomen. Dat kan betekenen dat wij op een hoger inkomen uitkomen, waardoor u ook voor een hoger bedrag kunt huren. Informeer wel bij uw woningbouwvereniging of andere eigenaar of zij onze inkomensverklaring accepteert.

Om een hypotheek te krijgen heeft u een inkomensverklaring nodig. Op basis daarvan bepaalt de bank of u een hypotheek krijgt en hoe hoog deze maximaal mag zijn. Bij mensen in loondienst geeft de werkgever een inkomensverklaring af, maar u bent ondernemer. Banken moeten dan zelf berekenen aan de hand van uw jaarcijfers wat uw reguliere inkomen is.

Deze berekeningen zijn voor banken tijdrovend en die besteden ze graag uit. Pentrax heeft zich volledig gericht op dergelijke beoordelingen en is hierin een echte specialist. Daarom hebben diverse banken aan ons gevraagd of wij voor hen inkomensverklaringen voor ondernemers kunnen opstellen. Klopt u als ondernemer aan bij een bank, dan is de kans groot dat de bank u naar ons doorverwijst.

Maar ook voor banken die geen afspraak met ons hebben, kan een door ons opgestelde inkomensverklaring invloed hebben op het succes van uw aanvraag en de hoogte van uw maximale hypotheek. Zeker wanneer u geen drie jaarcijfers kunt overleggen, kan onze berekening er in bepaalde gevallen toch voor zorgen dat u een hypotheek kunt krijgen. 

Ook als u een huurwoning op het oog hebt kan onze inkomensverklaring belangrijk zijn. U kunt van de Belastingdienst een inkomensverklaring krijgen, maar die kijkt alleen naar uw belastbare inkomen. Incidentele aftrekposten of andere kosten - denk aan een verbouwing - kunnen uw belastbare inkomen flink doen dalen. In onze inkomensverklaring nemen we dat mee en zo komen we tot een inkomen dat meer realistisch en duurzaam is.

Onze specialisten zorgen voor de juiste inkomensverklaring voor u om een hypotheek aan te kunnen vragen of te laten zien dat u zonder problemen de huur kunt betalen. Zodra u ons opdracht geeft, gaan we voor u aan het werk. De inkomensbeoordeling die wij maken is dus de grondslag voor de hypotheek die de bank aan u verstrekt of de maximale hoogte van de huur die u kunt betalen. 

We hebben afspraken met diverse banken die in vrijwel alle gevallen onze berekening van uw inkomen overnemen voor de bepaling van de hoogte van uw hypotheek. Een overzicht daarvan vindt u op onze homepage.

Onze inkomensbeoordelingen zijn conform de hypotheekverstrekker van uw keuze vastgesteld. De uitkomst kan dus per bank verschillen. Wilt u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie, dan zijn de normen van de NHG leidend. Staat uw bank niet in ons overzicht, overleg dan eerst met uw adviseur.

Bij huurwoningen van woningbouwverenigingen heeft u vaak een inkomensverklaring nodig. We hebben al voor diverse woningbouwverenigingen inkomensverklaringen van huurders opgesteld. Omdat er zeer veel woningbouwverenigingen zijn, kunnen we geen garantie geven dat uw woningbouwvereniging de inkomensverklaring die wij voor u opstellen accepteren. Daarom kunt u het beste vooraf informeren bij uw woningbouwvereniging of ze onze inkomensverklaring accepteren.

In het Pentrax Portal kunt u - of kan uw intermediair - jaarstukken uploaden en de actuele status van uw aanvraag bekijken. Heeft u vragen over het portal? Bel ons dan gerust even op.

Als intermediair is het voor u handig als u online zoveel mogelijk kunt regelen. Via ons portaal kunt u gegevens up- en downloaden. Heeft u meer cliënten bij ons ondergebracht, dan ziet u van al die cliënten een statusoverzicht. Zo weet u precies in welk stadium de aanvraag van uw cliënt zich bevindt.  Ook vindt u hier documentatie die u kan helpen bij de aanvraag zoals normen, rekentools en mogelijkheden om zaken voor te leggen. U kunt voor de inlog van het portaal een code bij ons aanvragen. Bel hiervoor 024-8330000 of mail naar: inkomensverklaring@pentrax.nl