Alles over de inkomensverklaring

Inkomensverklaring voor hypotheekaanvraag

Als u ondernemer bent en u wilt een hypotheek afsluiten, heeft u een inkomensverklaring nodig. Met de inkomensverklaring van Pentrax vergroot u uw kansen op de gewenste hypotheek. Wij verzorgen al jaren hypotheekverklaringen die door vrijwel alle banken worden overgenomen. Dat doen we snel en accuraat. * U kunt ons bellen voor de actuele doorlooptijd.

 

Inkomensverklaring en onze samenwerking met banken

Uit onze inkomensverklaring volgt een toetsinkomen waarmee de banken de maximale hoogte van uw hypotheek bepalen. Let op: niet alle banken eisen een inkomensverklaring die door ons is opgesteld. Wel is het zo dat onze inkomensverklaring u extra zekerheid kan geven bij uw hypotheekaanvraag en u daarmee uw slagingskans vergroot. Veel banken nemen overigens 1 op 1 het toetsinkomen over dat we voor u hebben berekend. Andere banken leggen daar hun eigen normering nog overheen. Op de homepage kunt u alle banken zien die onze inkomensverklaring accepteren.

Staat uw bank hier niet bij, dan is het belangrijk dat u of uw hypotheekadviseur checkt of de desbetreffende geldverstrekker, waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend, het toetsinkomen definitief overneemt van de inkomensverklaring.

 

Inkomen uit loon naast inkomen uit onderneming: beoordelingsverklaring

Als u een hypotheek aanvraagt op basis van uw looninkomen, maar u heeft daarnaast ook een zakelijk inkomen, kunt u volstaan met een beoordelingsverklaring. Lees hier meer daarover.

 

Minder dan 3 jaar ondernemer?

Voorheen moest u minimaal 3 jaar actief zijn als zelfstandige voor het afsluiten van een hypotheek. Tegenwoordig is het mogelijk ook bij minder dan 3 jaar als zelfstandige een hypotheek te krijgen. Voor diverse banken mogen wij in die gevallen het toetsinkomen in een inkomensverklaring bepalen, dus ook als u minder dan 3 jaarcijfers kunt overleggen. Met deze inkomensverklaring kunt u uw hypotheek bij de bank aanvragen. 

 

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?

  • Uw toetsinkomen stellen we vast op basis van uw gemiddeld inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. 

  • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddeld inkomen over de laatste 3 jaren? Dan geldt het inkomen van het laatste jaar.

  • Eventuele correcties op het inkomen of op de balans verschillen per geldverstrekker. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een correctie op het inkomen voor privégebruik van een auto of een rekening courant directie.

Inkomensverklaring aanvragen (ook voor NHG)

U vraagt de Inkomensverklaring Ondernemers aan door hier te klikken. U vult vervolgens dit online aanvraagformulier in en u krijgt deze retour van ons retour om te ondertekenen. U ontvangt dan ook een code om in ons portaal in te loggen. U kunt daarmee uw ondertekende aanvraag en machtiging uploaden. Daarna kunt u in het portaal uw overige gegevens invullen en via het portaal de nodige stukken uploaden, zoals jaarcijfers. In alle gevallen kunnen we een opdrachtbevestiging alleen in behandeling nemen wanneer deze volledig is ingevuld en alle nodige documenten zijn meegestuurd. Lees hier welke documenten nodig zijn.

U kunt de opdrachtbevestiging ook gebruiken voor een hypotheek met NHG. Meer informatie vindt u hier.

 

Inkomensverklaring aanvragen

Inloggen Pentrax Portaal

Beoordelingsverklaring nodig?

Info en registratie intermediair

Inkomensverklaring huurwoning

Inkomens- en beoordelingsverklaring. Welke stukken moet ik aanleveren?

Pas als wij alle noodzakelijke stukken hebben ontvangen kunnen wij voor u aan de slag gaan. Daarom is het belangrijk dat u deze stukken tijdig verzamelt. U leest hier meer over onze werkwijze en welke stukken u moet aanleveren.