Beheersituatie en uw inkomensverklaring

Wat is een beheersituatie?

Wanneer u een koopwoning heeft en gaat scheiden gaat de hoofdelijke aansprakelijkheid van hypothecaire lening vaak over op u of op uw partner. Dit wordt 'Ontslag Hoofdelijkheid' genoemd. De vraag is dan of u of uw partner de hypothecaire lasten van de woning nog kan betalen. Daarnaast kan er van een beheersituatie sprake zijn als door ontslag, ziekte of andere factoren die uw inkomen ernstig beïnvloeden, de gedwongen verkoop van uw woning dreigt.

 

Beheersituatie en uw hypotheek

Als er bij hypotheekaanvragen in beheer sprake is van een lening, dan is bij de meeste geldverstrekkers een inkomensverklaring verplicht. Normaal gesproken geldt hierbij het reguliere toetskader van de desbetreffende maatschappij. Zien wij echter redenen om af te wijken van dit toetskader, dan kunnen wij die bij de geldverstrekker aandragen en bespreken of een verantwoord woningbehoud mogelijk is. 

 

Wilt u een inkomensverklaring aanvragen waarbij het om een beheersituatie gaat, vermeld dit dan onder het vakje Toelichting op het aanvraagformulier.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000.