Welke documenten aanleveren?

Welke documenten moet u aanleveren?

 

Pas als wij alle nodige documenten van u hebben ontvangen staat uw dossier op 100% en beginnen we met uw inkomensverklaring samen te stellen. Hieronder ziet u de lijst van documenten die u moet aanleveren voor een inkomensverklaring of een beoordelingsverklaring.

 

Bij vragen over ingewikkelde BV-structuren (meer dan drie entiteiten) of de haalbaarheid van een dossier kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000 en vraag hiernaar. U kunt ook via ons portaal een voorlegzaak indienen, indien u of uw tussenpersoon een account heeft.

De volgende documenten moet u aanleveren voor een Inkomensverklaring:

 

Documenten die wij altijd nodig hebben:

 • Jaarrekeningen afgelopen 3 boekjaren

 • Aangifte inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar

 • Aanslagen inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar

 • Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

 • Vanaf 1 februari: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q4 afgelopen boekjaar

 • Vanaf 1 mei: definitieve jaarcijfers en IB-aangifte afgelopen boekjaar

 • Vanaf 1 augustus: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q2 huidig boekjaar

 • Vanaf 1 november: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q3 huidig boekjaar

 • Indien niet BTW-plichtig: Bevestiging vanuit de boekhouder inzake de omzet 

 • Opdrachtformulier ondertekend

Documenten indien van toepassing:

 • Organogram –> bij meerdere ondernemingen (met aandeelpercentage)

 • Geconsolideerde cijfers bij 100% deelnemingen. (Indien aanwezig. Indien niet aanwezig kan Pentrax die tegen een meerprijs verzorgen, zie tarieven.)

 • Recent bankafschrift privémiddelen (met naam rekeninghouder, datum en zichtbaar saldo)

 • Indien DGA: recente loonstrook en van december laatste boekjaar

 • Indien loondienstverband: laatste loonstrook (UWV-verzekeringsbericht indien loonstrook niet aanwezig)

 • Kopie UBO-registratie (bij onderdelen van De Volksbank)

 • De beoordelaar kan naar inzicht extra documenten opvragen

Vraagt u alleen een beoordelingsverklaring aan?

In dat geval hebben wij uitsluitend de volgende documenten nodig:

 • Jaarrekening laatste boekjaar

 • Aangifte inkomstenbelasting laatste boekjaar

 • Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

 • Opdrachtformulier ondertekend

U kunt deze lijst ook hier downloaden

 

Mocht u geen jaarrapport hebben, omdat u geen boekhouder heeft. Dan kunt u ook onze standaard documentatie hiervoor gebruiken. Deze kunt u hier downloaden.