Jaarrekening beoordelingsverklaring

Hoe en waarom aanleveren jaarrekening beoordelingsverklaring

De geldverstrekker zal een beoordelingsverklaring vragen als u een hypotheek aanvraagt op basis van uw (loon) inkomen en u daarnaast ook een (belang in een) onderneming heeft. Hoewel u dat zakelijke inkomen niet hoeft mee te nemen voor de berekening van de maximale hypotheek, wil de geldverstrekker wel graag weten of er zich geen onnodige risico’s bevinden binnen uw zakelijke activiteiten. Dit zou namelijk ook in privé z’n invloed kunnen hebben, waardoor u uw aflossings- en renteverplichtingen wellicht niet meer kan nakomen.

 

Jaarrekening is noodzakelijk

Zelfs als u geen activiteiten in uw onderneming uitoefent, moet u uw jaarrekening aan ons opsturen. Anders kunnen wij geen beoordelingsverklaring verstrekken. Indien u geen boekhouder of boekhoudprogramma heeft, mag u de jaarrekening zelf opmaken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Jaarrekening Beoordelingsverklaring en dat aan ons toezenden. Als u geen activiteiten uitoefent in uw onderneming vult u alles in met €0,-.  

 

Welke documenten hebben wij nodig voor een beoordelingsverklaring?

  • Jaarrekening laatste boekjaar (zie hierboven)

  • Aangifte inkomstenbelasting laatste boekjaar

  • Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

  • Opdrachtformulier ondertekend

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000.