Werkwijze Pentrax

Onze werkwijze in een notendop

Via ons portal kunt u de status van uw aanvraag inkomensverklaring op elk moment inzien. Uw aanvraag doorloopt onderstaande stappen. We streven naar een doorlooptijd van 1 tot 2 dagen nadat u alle benodigde documenten heeft aangeleverd.  Afhankelijk van de werkvoorraad kan de doorlooptijd dagelijks wijzigen. Bel ons voor de actuele doorlooptijden: 024-8330000.

Bij vragen over ingewikkelde BV-structuren (meer dan drie entiteiten) of de haalbaarheid van een dossier kunt u contact opnemen met onze Ondernemersdesk. Bel naar 024-8330000 en vraag hiernaar. U kunt ook via ons portaal een voorlegzaak indienen, indien u of uw tussenpersoon een account heeft.

 

 

1. Documentcontrole

Inkomensverklaring zelfstandige: stukken aanleveren

U heeft uw aanvraag ingediend en u ziet nu alle documenten die wij nodig hebben om te starten met uw inkomensverklaring. Als u alle documenten hebt aangeleverd staat uw dossier op 100% en gaan wij ermee aan de slag. Deze 100% dossiers worden in de ochtend en in de middag verdeeld onder de inkomensbeoordelaars en hierdoor hoort u snel van ons of enkele documenten onjuist zijn of ontbreken. Deze benodigde documenten kunt u weer aanleveren zodat uw dossier in behandeling wordt genomen. Mocht er geen 100 % staan, dan is het dossier niet compleet en zal het dossier niet worden behandeld. Zie hieronder de documenten die nodig zijn. Mocht het niet duidelijk zijn welke stukken dan nog nodig zijn, neem dan contact met ons op.

2. In behandeling

Inkomensverklaring ondernemers: stukken aanleveren

De standaarddocumenten zijn beoordeeld. Uw dossier is in behandeling gezet. Uw dossier wordt binnen één werkdag gekoppeld aan uw persoonlijke behandelaar. Deze zal binnen 1 tot 2 werkdagen uw inkomensverklaring opstellen. Indien er nog documenten nodig zijn, zal deze behandelaar contact met uw tussenpersoon of u opnemen. Hierdoor komen we samen snel tot een oplossing. Indien er verliezen in de onderneming zitten en/of de ratio’s voldoen niet kan dit leiden tot het niet afgeven van een inkomen.

3. Controle

Inkomensverklaring zzp-er: stukken aanleveren

Uw behandelaar heeft het rapport afgerond en doorgestuurd naar de 2e beoordelaar. Het kan zijn dat de 2e beoordelaar nog extra vragen heeft naar aanleiding van het rapport, dit zal u t.z.t. vernemen via uw persoonlijke behandelaar. Over het algemeen gaan de meeste dossiers naar fase 4.

4. Afgerond

Inkomensverklaring ondernemer in 1 dag geregeld

Uw inkomensverklaring staat voor u klaar in ons portaal. U krijgt een mailtje. Na betaling via IDEAL (link in de mail) kunt u uw verklaring downloaden. Heeft u hierover vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Pentrax.

Welke documenten moet u aanleveren?

 

U kunt onderstaande lijst ook hier downloaden

 

Documenten die wij altijd nodig hebben:

 • Jaarrekeningen afgelopen 3 boekjaren

 • Aangifte inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar

 • Aanslagen inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar

 • Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

 • Vanaf 1 februari: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q4 afgelopen boekjaar

 • Vanaf 1 mei: definitieve jaarcijfers en IB-aangifte afgelopen boekjaar

 • Vanaf 1 augustus: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q2 huidig boekjaar

 • Vanaf 1 november: tussentijdse cijfers en aangifte OB t/m Q3 huidig boekjaar

 • Indien niet BTW-plichtig: Bevestiging vanuit de boekhouder inzake de omzet 

 • Opdrachtformulier ondertekend

Documenten indien van toepassing:

 • Organogram –> bij meerdere ondernemingen (met aandeelpercentage)

 • Geconsolideerde cijfers bij 100% deelnemingen. (Indien aanwezig. Indien niet aanwezig kan Pentrax die tegen een meerprijs verzorgen, zie tarieven.)

 • Recent bankafschrift privémiddelen (met naam rekeninghouder, datum en zichtbaar saldo)

 • Indien DGA: recente loonstrook en van december laatste boekjaar

 • Indien loondienstverband: laatste loonstrook (UWV-verzekeringsbericht indien loonstrook niet aanwezig)

 • Kopie UBO-registratie (bij onderdelen van De Volksbank)

 • De beoordelaar kan naar inzicht extra documenten opvragen

Vraagt u alleen een beoordelingsverklaring aan?

In dat geval hebben wij uitsluitend de volgende documenten nodig:

 • Jaarrekening laatste boekjaar. Mocht u geen jaarrapport hebben, omdat u geen boekhouder heeft, dan kunt u ook onze standaard documentatie hiervoor gebruiken

 • Aangifte inkomstenbelasting laatste boekjaar

 • Recent uittreksel KvK (deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

 • Opdrachtformulier ondertekend