Inkomensverklaring NHG voor ondernemers, ook 1-3 jaar

Bent u ondernemer en op zoek naar een koopwoning? Dan heeft u wellicht mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Ook als u korter dan 3 jaar werkzaam bent als ondernemer.

Hypotheek met NHG voor ondernemers 

Ook als ondernemer wilt u natuurlijk genieten van het voordeel dat de Nationale Hypotheek Garantie biedt. Pentrax is een van de partijen die voor de NHG een inkomensverklaring mag opstellen. Wij stellen uw toetsinkomen vast en op basis daarvan stellen we een inkomensverklaring voor u op. Het kan zijn dat u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten heeft. In dat geval kunnen wij ook een inkomensverklaring opstellen als u minimaal 12 maanden zelfstandig bent.

 

Hoe kan ik de inkomensverklaring aanvragen?

U vraagt de Inkomensverklaring Ondernemers aan door rechts te klikken op de opdrachtbevestiging of hier te klikken. We hebben een opdrachtbevestiging voor ondernemers zelf en voor geldverstrekkers of tussenpersonen. In alle gevallen kunnen we een opdrachtbevestiging alleen in behandeling nemen wanneer deze volledig is ingevuld en alle nodige documenten zijn meegestuurd.

 

Hoe stellen wij het toetsinkomen vast?

  • Uw toetsinkomen stellen we vast op basis van uw gemiddeld inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit kan een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen laten we buiten beschouwing.
  • Privégebruik van uw auto en een ontslagvergoeding corrigeren we op het inkomen van het betreffende jaar.
  • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddeld inkomen over de laatste 3 jaren? Dan geldt het inkomen van het laatste jaar.
  • Tevens kijken we naar het lopend boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Ik ben ondernemer. Kan ik de hypotheek met NHG zelf aanvragen?

U kunt uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Echter, u kunt ook zelf ons de opdracht geven voor het vaststellen van het toetsinkomen. Op deze wijze heeft u een beter inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van uw ondernemersinkomen, voordat u hoge kosten maakt voor een hypotheekadvies. Hierbij houden we nog geen rekening met andere criteria, zoals een BKR-toetsing of het taxatierapport van uw woning. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde geldverstrekker.

 

Kosten, doorlooptijden en geldigheid van uw hypotheekaanvraag

Op het moment dat wij uw opdracht tot dienstverlening, inclusief alle benodigde stukken, hebben ontvangen, heeft u binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage per e-mail retour. De kosten vindt u in de opdrachtbevestiging. De inkomensverklaring is zes maanden geldig vanaf dagtekening. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod zijn gedaan.

 

Waar kan ik meer lezen over NHG voor ondernemers <3 jr?

Op de website van de NHG leest u hier het persbericht over NHG en hier specifieke informatie over de NHG-lening. U vindt op deze website ook alle informatie over het doel en de voordelen van de NHG.

 

Inkomensverklaring aanvragen:

Download de opdrachtbevestiging


Lees zorgvuldig de instructies voor het invullen van deze verklaring. Vragen? Bel 024-8330000. Vul in alle gevallen de opdrachtbevestiging in en stuur deze met alle opgevraagde stukken naar inkomensverklaring@pentrax.nl