Inkomensverklaring NHG voor ondernemers, ook 1-3 jaar

Bent u ondernemer en op zoek naar een koopwoning? Dan heeft u wellicht mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Ook als u korter dan 3 jaar werkzaam bent als ondernemer.

Hypotheek met NHG voor ondernemers 

Ook als ondernemer wilt u natuurlijk genieten van het voordeel dat de Nationale Hypotheek Garantie biedt. Pentrax is een van de partijen die voor de NHG een inkomensverklaring mag opstellen. Wij stellen uw toetsinkomen vast en op basis daarvan stellen we een inkomensverklaring voor u op.

Het kan zijn dat u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten heeft. In dat geval kunnen wij ook een inkomensverklaring opstellen als u minimaal 12 maanden zelfstandig bent.

 

Hoe kan ik de inkomensverklaring aanvragen?

U vraagt de Inkomensverklaring Ondernemers aan door rechts te klikken op de online opdrachtbevestiging of hier te klikken. U vult het online aanvraagformulier in en vervolgens krijgt u deze van ons retour om te ondertekenen. U ontvangt dan ook een code om in ons portaal in te loggen. U kunt daarmee uw ondertekende aanvraag en machtiging uploaden. Daarna kunt u in het portaal uw overige gegevens invullen en via het portaal de nodige stukken uploaden, zoals jaarcijfers. In alle gevallen kunnen we een opdrachtbevestiging alleen in behandeling nemen wanneer deze volledig is ingevuld en alle nodige documenten zijn meegestuurd.

 

Voor welke banken geldt de inkomensverklaring?

Voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie geldt dat in principe alle banken de inkomensverklaring van Pentrax accepteren, tenzij zij uitdrukkelijk hebben aangegeven dat dat niet het geval is. Informatie over de banken die de NHG inkomensverklaring accepteren kunt u vinden op de website van de NHG.

 

Hoe stellen wij het toetsinkomen vast?

  • Uw toetsinkomen stellen we vast op basis van uw gemiddeld inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit kan een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen laten we buiten beschouwing.
  • Privégebruik van uw auto en een ontslagvergoeding corrigeren we op het inkomen van het betreffende jaar.
  • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddeld inkomen over de laatste 3 jaren? Dan geldt het inkomen van het laatste jaar.
  • Tevens kijken we naar het lopend boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Ik ben ondernemer. Kan ik de hypotheek met NHG zelf aanvragen?

U kunt uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Echter, u kunt ook zelf ons de opdracht geven voor het vaststellen van het toetsinkomen. Op deze wijze heeft u een beter inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van uw ondernemersinkomen, voordat u hoge kosten maakt voor een hypotheekadvies. Hierbij houden we nog geen rekening met andere criteria, zoals een BKR-toetsing of het taxatierapport van uw woning. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde geldverstrekker.

 

Doorlooptijden en geldigheid van uw hypotheekaanvraag

Op het moment dat wij uw opdracht tot dienstverlening, inclusief alle benodigde stukken, hebben ontvangen, heeft u binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage per e-mail retour.  De inkomensverklaring is zes maanden geldig vanaf dagtekening. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod zijn gedaan.

 

Tarieven

De kosten voor een inkomensverklaring variëren afhankelijk van de rechtsvorm en complexiteit van uw onderneming. De tarieven zijn als volgt:

 

Eenmanszaak:
Vennootschap / maatschap / 1 BV:
Vennootschap man / vrouw:
Holding met 1 werkmaatschappij:
2 IB ondernemingen (ez, v.o.f of maatschap)
Tot en met drie bedrijven:

€ 225,00
€ 405,00
€ 500,00 (voor 2 inkomensrapporten)
€ 495,00
€ 495,00
€ 585,00

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

 

Als u een man/vrouw vennootschap heeft, dient u twee inkomstenverklaringen aan te vragen.

Bij meerdere werkmaatschappijen, waarin een aandeel zit, geldt een opslag van € 75,00 per werkmaatschappij. Vanaf 3 BV’s dient u geconsolideerde jaarcijfers te overleggen. Als dat niet kan, houden wij ons het recht voor extra kosten in rekening te brengen. Uiteraard bespreken we dat met u.

 

NB

Als u binnen drie maanden nadat wij uw inkomensverklaring hebben verstrekt, toch besluit voor een andere geldverstrekker, zetten wij uw verklaring gratis om naar de nieuwe geldverstrekker. Als dit binnen een half jaar gebeurt, betaalt u slechts de helft. 

 

Waar kan ik meer lezen over NHG voor ondernemers <3 jr?

Op de website van de NHG leest u hier het persbericht over NHG en hier specifieke informatie over de NHG-lening. U vindt op deze website ook alle informatie over het doel en de voordelen van de NHG.

 

 Inloggen in portaal


Als u al een code heeft kunt u hier inloggen op ons portaal

Inkomensverklaring aanvragen:

Naar de online opdrachtbevestiging
De opdrachtbevestiging kunt u online invullen. Na invullen krijgt u toegang tot ons portaal en uw aanvraag in pdf retour. U kunt de stukken vervolgens ondertekenen en uploaden. Lees voor het invullen deze belangrijke informatie. Vragen? Bel 024-8330000.