Inkomensverklaring NHG voor ondernemers, ook 1-3 jaar, binnen 1  werkdag geregeld*

Bent u ondernemer en op zoek naar een koopwoning? Dan heeft u wellicht mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Ook als u korter dan 3 jaar werkzaam bent als ondernemer.

* we streven naar 1 werkdag nadat uw dossier compleet is. M.u.v. complexe bedrijfsstructuren. Bel ons voor de actuele doorlooptijd.

Hypotheek met NHG voor ondernemers 

Ook als ondernemer wilt u natuurlijk genieten van het voordeel dat de Nationale Hypotheek Garantie biedt. En u wilt snel reageren op een beschikbare woning. Pentrax is een van de partijen die voor de NHG een inkomensverklaring mag opstellen. Wij stellen uw toetsinkomen vast en op basis daarvan stellen we een inkomensverklaring voor u op. Dat doen we snel en accuraat.
 

Vraag hier uw inkomensverklaring aan

 

Het kan zijn dat u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten heeft. In dat geval kunnen wij ook een inkomensverklaring opstellen als u minimaal 12 maanden zelfstandig bent.

 

Hoe kan ik de inkomensverklaring aanvragen?

U vraagt de Inkomensverklaring Ondernemers aan door rechts te klikken op de Inkomensverklaring aanvragen of hier te klikken. U vult het online aanvraagformulier in en vervolgens krijgt u deze van ons retour om te ondertekenen. U ontvangt dan ook een code om in ons portaal in te loggen. U kunt daarmee uw ondertekende aanvraag en machtiging uploaden. Daarna kunt u in het portaal uw overige gegevens invullen en via het portaal de nodige stukken uploaden, zoals jaarcijfers. In alle gevallen kunnen we een opdrachtbevestiging alleen in behandeling nemen wanneer deze volledig is ingevuld en alle nodige documenten zijn meegestuurd.

 

Voor welke banken geldt de inkomensverklaring?

Voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie geldt dat in principe alle banken de inkomensverklaring van Pentrax accepteren, tenzij zij uitdrukkelijk hebben aangegeven dat dat niet het geval is. Informatie over de banken die de NHG inkomensverklaring accepteren kunt u vinden op de website van de NHG.

 

Hoe stellen wij het toetsinkomen vast?

  • Uw toetsinkomen stellen we vast op basis van uw gemiddeld inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit kan een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen laten we buiten beschouwing.
  • Privégebruik van uw auto en een ontslagvergoeding corrigeren we op het inkomen van het betreffende jaar.
  • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddeld inkomen over de laatste 3 jaren? Dan geldt het inkomen van het laatste jaar.
  • Tevens kijken we naar het lopend boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Ik ben ondernemer. Kan ik de hypotheek met NHG zelf aanvragen?

U kunt uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Echter, u kunt ook zelf ons de opdracht geven voor het vaststellen van het toetsinkomen. Op deze wijze heeft u een beter inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van uw ondernemersinkomen, voordat u hoge kosten maakt voor een hypotheekadvies. Hierbij houden we nog geen rekening met andere criteria, zoals een BKR-toetsing of het taxatierapport van uw woning. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde geldverstrekker.

 

Doorlooptijden en geldigheid van uw hypotheekaanvraag

Op het moment dat wij uw opdracht tot dienstverlening, inclusief alle benodigde stukken, hebben ontvangen, krijgt u zo spoedig mogelijk de rapportage per e-mail retour.  De inkomensverklaring is zes maanden geldig vanaf dagtekening. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod zijn gedaan.

 

Tarieven

De kosten voor een inkomensverklaring variëren afhankelijk van de rechtsvorm en complexiteit van uw onderneming. Een overzicht van de tarieven vindt u hier.

 

Rapport wijzigen na afgifte

Indien u na afgifte het rapport wilt wijzigen dan is dat mogelijk. De kosten hiervoor bedragen:

 

  • Eerste wijziging binnen een half jaar: gratis
  • Eerste wijziging vanaf een half jaar na het opstellen van het eerste rapport, maar wel nog binnen een jaar: 25% van het normale tarief
  • Tweede en volgende wijzigingen binnen een jaar na het opstellen van het eerste rapport: 25% van het normale tarief

Deze tarieven gelden alleen voor wijzigen van hypotheekverstrekker/NHG, of bij het aanleveren van aanvullende (nieuwe) cijfers van een onderneming die al in het rapport vermeld staat. Ze gelden niet voor het toevoegen van een nieuwe onderneming. In dat geval is er sprake van een nieuwe opdracht en zullen we deze ook zo berekenen, tenzij anders is overeen gekomen.

 

Waar kan ik meer lezen over NHG voor ondernemers <3 jr?

Op de website van de NHG leest u hier het persbericht over NHG en hier specifieke informatie over de NHG-lening. U vindt op deze website ook alle informatie over het doel en de voordelen van de NHG.

Vraag hier uw inkomensverklaring aan

 

 Inloggen in portaal


Als u al een code heeft kunt u hier inloggen op ons portaal

Inkomensverklaring aanvragen:

Inkomensverklaring aanvragen
De opdrachtbevestiging kunt u online invullen. Na invullen krijgt u toegang tot ons portaal en uw aanvraag in pdf retour. U kunt de stukken vervolgens ondertekenen en uploaden.Lees voor het invullen deze belangrijke informatie. Vragen? Bel 024-8330000.