Inkomensverklaring hypotheekbanken

Of u nu minimaal een jaar zzp’er bent of al jaren een onderneming hebt, banken vragen u steeds vaker om een inkomensverklaring. Pentrax verzorgt deze inkomensverklaring voor u.

Inkomensverklaring voor hypotheekaanvraag

Als u ondernemer bent en u wilt een hypotheek afsluiten, berekent de bank uw toetsinkomen. Aan de hand van dit toetsinkomen kan de bank de maximale hoogte van uw hypotheek bepalen. Omdat de berekening van dit toetsinkomen specialistisch werk is, besteden steeds meer banken dit uit.

Inmiddels heeft een aantal grote banken Pentrax gevraagd inkomensverklaringen van ondernemers voor hen op te stellen. U dient dus voordat zij uw hypotheekaanvraag in behandeling nemen, bij ons een inkomensverklaring te laten opstellen. Uit deze inkomensverklaring volgt een toetsinkomen waarmee de banken de maximale hoogte van uw hypotheek bepalen.

 

Inkomensverklaring en onze samenwerking met banken

Let op: niet alle banken eisen een inkomensverklaring die door ons is opgesteld. Wel is het zo dat onze inkomensverklaring u extra zekerheid kan geven bij uw hypotheekaanvraag. Sommige banken nemen 1 op 1 het toetsinkomen over dat we voor u hebben berekend. Andere banken leggen daar hun eigen normering nog overheen. In het eerste geval kunnen we u met zekerheid vertellen of de door u gewenste hypotheek mogelijk is aan de hand van onze berekeningen. In het tweede geval kan de bank daarvan afwijken en weet u pas zeker of de hypotheek verstrekt kan worden als de bank u bericht geeft.
 

Momenteel werken we samen met de volgende banken die het door ons berekende toetsinkomen overnemen: 

 

 • Aegon
 • Argenta
 • ASN
 • ASR
 • bijBouwe
 • BLG
 • Colibri Hypotheken
 • Dynamic (verhuurhypotheek)
 • IQ Woon
 • Nationale Nederlanden
 • NIBC
 • Obvion
 • Philips Pensioenfonds Hypotheken
 • Regiobank
 • Robuust Hypotheken
 • SNS Bank
 • Tulp Hypotheken
 • Volksbank

Staat uw bank hier niet bij, dan is het belangrijk dat u of uw hypotheekadviseur checkt of de desbetreffende geldverstrekker, waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend, het toetsinkomen definitief overneemt van de inkomensverklaring.

 

Minder dan 3 jaar ondernemer?

Voorheen moest u minimaal 3 jaar actief zijn als zelfstandige voor het afsluiten van een hypotheek. Tegenwoordig is het mogelijk ook bij minder dan 3 jaar als zelfstandige een hypotheek te krijgen. Voor diverse banken mogen wij in die gevallen het toetsinkomen in een inkomensverklaring bepalen, dus ook als u minder dan 3 jaarcijfers kunt overleggen. Met deze inkomensverklaring kunt u uw hypotheek bij de bank aanvragen. 

 

Inkomensverklaring aanvragen

U vraagt de Inkomensverklaring Ondernemers aan door rechts te klikken op de online opdrachtbevestiging of hier te klikken. U vult het online aanvraagformulier in en vervolgens krijgt u deze van ons retour om te ondertekenen. U ontvangt dan ook een code om in ons portaal in te loggen. U kunt daarmee uw ondertekende aanvraag en machtiging uploaden. Daarna kunt u in het portaal uw overige gegevens invullen en via het portaal de nodige stukken uploaden, zoals jaarcijfers. In alle gevallen kunnen we een opdrachtbevestiging alleen in behandeling nemen wanneer deze volledig is ingevuld en alle nodige documenten zijn meegestuurd.

U kunt de opdrachtbevestiging ook gebruiken voor een hypotheek met NHG. Meer informatie vindt u hier.

 

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?

 • Uw toetsinkomen stellen we vast op basis van uw gemiddeld inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. 
 • Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddeld inkomen over de laatste 3 jaren? Dan geldt het inkomen van het laatste jaar.
 • Eventuele correcties op het inkomen of op de balans verschillen per geldverstrekker. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een correctie op het inkomen voor privégebruik van een auto of een rekening courant directie.

Tarieven

De kosten voor een inkomensverklaring variëren afhankelijk van de rechtsvorm en complexiteit van uw onderneming. De tarieven zijn als volgt:

 

Eenmanszaak:
Vennootschap / maatschap / 1 BV:
Vennootschap man / vrouw:
Holding met 1 werkmaatschappij:
2 IB ondernemingen (ez, v.o.f of maatschap)
Tot en met drie bedrijven:

€ 225,00
€ 405,00
€ 500,00 (voor 2 inkomensrapporten)
€ 495,00
€ 495,00
€ 585,00

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

 

Als u een man/vrouw vennootschap heeft, dient u twee inkomstenverklaringen aan te vragen.

Bij meerdere werkmaatschappijen, waarin een aandeel zit, geldt een opslag van € 75,00 per werkmaatschappij. Vanaf 3 BV’s dient u geconsolideerde jaarcijfers te overleggen. Als dat niet kan, houden wij ons het recht voor extra kosten in rekening te brengen. Uiteraard bespreken we dat met u.

 

NB

Als u binnen drie maanden nadat wij uw inkomensverklaring hebben verstrekt, toch besluit voor een andere geldverstrekker, zetten wij uw verklaring gratis om naar de nieuwe geldverstrekker. Als dit binnen een half jaar gebeurt, betaalt u slechts de helft. 

 

 Inloggen in portaal


Als u al een code heeft kunt u hier inloggen op ons portaal

Inkomensverklaring Ondernemer aanvragen:

Naar de online opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging kunt u online invullen via het Pentrax Portal. Na invullen krijgt u toegang tot ons portaal en uw aanvraag in pdf retour. U kunt de stukken vervolgens ondertekenen en uploaden. Lees voor het invullen eerst deze belangrijke informatie. Vragen? Bel 024-8330000.