Bezwaren en klachten

Wat als u een bezwaar of een klacht heeft?

Pentrax en zijn medewerkers spannen zich tot het uiterste in om uw inkomensverklaring zo nauwkeurig mogelijk op te stellen. Toch kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen de uitkomst, of dat u een klacht heeft over ons. Een bezwaar gaat over de inkomensbeoordeling en uw ondernemersinkomen, een klacht gaat over andere zaken.

 

Wanneer kunt u een bezwaar indienen?

Onze experts stellen uw ondernemersinkomen vast op basis van door u of uw administrateur aangeleverde gegevens. Bij de beoordeling nemen zij de toetskaders mee van de beoogde geldverstrekker (bank) en/of NHG.  U kunt een bezwaar indienen als u van mening bent dat het door ons vastgestelde inkomen niet juist is. 

 

Hoe dient u een bezwaar in?

U dient een bezwaar altijd schriftelijk per e-mail in te leveren. Op het bezwaar dient u de volgende gegevens te vermelden, anders kunnen wij het niet in behandeling nemen:

  • uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam

  • dossiernummer

  • experts met wie u bij Pentrax contact heeft gehad

  • de onderbouwing van uw bezwaar

Wij streven ernaar om u binnen 3 werkdagen antwoord te geven.

 

Uitkomst van het bezwaar

Indien uw onderbouwing inderdaad leidt tot herziening van het eerder door ons vastgestelde inkomen, passen wij uw inkomensverklaring aan. Mochten wij geen reden zien om het inkomen aan te passen, dan ontvangt u van ons een onderbouwing van onze overwegingen.

Gaat het om een aanvraag met NHG, dan delen wij uw bezwaar met NHG. Bent u het niet eens met onze onderbouwing dan kunt u altijd contact opnemen met NHG. Zij kennen uw bezwaar en onze onderbouwing. NHG zal deze zaak dan met ons bespreken, waarna u een reactie van NHG zult ontvangen, doorgaans binnen 3 werkdagen.

 

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Gaat het over de hoogte van uw ondernemersinkomen, dan dient u een bezwaar in. 

U kunt uw klacht uitsluitend indienen via ons Klachtenformulier. Denk eraan dat u uw klacht voldoende motiveert en onderbouwt.

De directie van Pentrax zal uw klacht behandelen en binnen 5 werkdagen ontvangt u haar standpunt.

Betreft uw klacht een aanvraag inkomensverklaring voor een NHG hypotheek, dan delen wij de klacht met NHG. U kunt nadat u ons antwoord heeft ontvangen contact opnemen met NHG, als u het met ons oneens bent. NHG bespreekt de zaak met ons en u ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van NHG.